Video...


RENMAR K9Kroz video i foto galeriju želimo vam pomoći da lakše razumijete naš test za pse, jer naši klijenti imaju visoke zahtjeve. Kod kupovine pasa mi moramo procijeniti da vaš pas u kratkom periodu ima potencijal slobodno raditi na klizavim podlogama, u mračnim prostorijama, na stepenicama, automobilima i na različitim visinama; da se može brzo prilagoditi na nepoznate situacije; da će aktivno tražiti skrivene predmete; da će energično raditi obranu i napad i pretraživati prostorije.

 

Windows Media Player (*.wmv) dokumenti


video 1 (10 Mb) video 2 (2.9 Mb)
video 3 (0.8 Mb) video 4 (0.8 Mb)
video 7 (1.3 Mb) video 8 (2.3 Mb)
video 9 (5.4 Mb) video 10 (1.8 Mb)
video 11 (4.8 Mb) video 12 (1.1 Mb)
video 14 (1.6 Mb) video 15 (3.8 Mb)
video 18 (6.9 Mb) video 19 (4.9 Mb)
video 20 (1.7 Mb) video 21 (2.4 Mb)