Foto...


RENMAR K9Kroz video i foto galeriju želimo vam pomoći da lakše razumijete naš test za pse, jer naši klijenti imaju visoke zahtjeve. Kod kupovine pasa mi moramo procijeniti da vaš pas u kratkom periodu ima potencijal slobodno raditi na klizavim podlogama, u mračnim prostorijama, na stepenicama, automobilima i na različitim visinama; da se može brzo prilagoditi na nepoznate situacije; da će aktivno tražiti skrivene predmete; da će energično raditi obranu i napad i pretraživati prostorije.

 

JPEG (*.jpg) dokumenti